013/210-0102; 013/355-146; 064/164-0435, 013/354-930; 

eAcegan: 013/258-0285; 064/152-6741

Economic solutions

Kadrovske usluge:

-izrada ugovora o radu i aneksa ugovora o radu
-prijava/odjava radnika sa pratećom dokumnetacijom
-promena podataka u sistemu CROSO

Administrativni poslovi i savetovanje:

-osnivanje i zatvaranje svih privrednih subjekata (preduzetnika, preduzeća…)
-sve vrste promena koje se sprovode u Agenciji za privredne registre